Pravidlá používania

Vitaj na stránkach www.svadbujem.sk – nášho online bazáru svadobných šiat.

Používaním našich stránok súhlasíš s dole uvedenými pravidlami a podmienkami tejto internetovej stránky. Ešte predtým ako začneš byť u nás aktívny, prečítaj si prosím tieto pravidlá. Aktivitou na našich stránkach súhlasíš, že si tieto Pravidlá pozorne prečítal, akceptuješ ich bez výhrad a zaväzuješ sa dodržiavať ich.

Všeobecné pravidlá bazára

Pravidlá slúžia na ochranu pred podvodmi a komerčnými trikmi, na dodržiavanie prehľadnosti inzerátov a dohliadajú na férovosť v hodnoteniach.

 1. Inzeráty v bazáre slúžia len na predaj (alebo darovanie) vecí a ponuku služieb. Dopyt do nášho bazáru nepatrí. Nezverejňuj inzeráty, v ktorých nič nepredávaš, chceš niečo kúpiť alebo žiadaš o výmenu tovaru.
 2. Používaj český alebo slovenský jazyk. Nevkladaj inzeráty, ktoré sú len v anglickom, nemeckom, maďarskom a alebo inom cudzom jazyku.
 3. Z inzerátu musí byť vždy zrejmé, čo a v akom stave sa predáva. Tovar jasne popíš a odfoť, čo ponúkaš.
 4. Fotografia musí obsahovať predmet predaja. Pre bližšiu identifikáciu predmetu predaja použi viacero fotiek z viacerých uhlov. Foť za svetla! Nevkladaj fotky stiahnuté z internetu. Použi fotografie s aktuálnym stavom predmetu predaja, nie keď si ho zakúpil ako nový. Ak sa predmet predaja skladá z viacerých vecí, vlož do inzerátu fotky všetkých predávaných vecí.
 5. Do inzerátu nevkladaj fotky vecí, ktoré v ňom nepredávaš.
 6. V inzeráte vždy uveď jasnú cenu v EUR, za ktorú chceš tovar predať.
 7. Ak chceš vec darovať, zadaj cenu 0 EUR. Ak chceš vec darovať za poštovné, zadaj tiež cenu 0 EUR a poštovné uveď do textu inzerátu.
 8. Tovar zaraď do vhodnej kategórie bazára. Do jednej kategórie zadaj ponúkanú vec len raz.
 9. Konkrétnu značku uveď len v prípade, že si si istý, že je to originálny tovar.

Všeobecné informácie o bazáre

 1. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených používateľmi, vrátane ich identifikačných údajov, ani za kvalitu inzerovaného tovaru, poskytnutej služby.
 2. Prevádzka našich stránok a iné služby s nimi súvisiace sú poskytované „tak ako sú“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.
 3. Bazár slúži výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi predávajúcim a potenciálnym kupujúcim. Ako používateľ bazáru si si vedomý, že nesieš sám akékoľvek materiálne alebo finančné riziko spojené s inzerciou v bazáre, ako aj s kúpno-predajnou transakciou, ktorá vznikla na základe tejto inzercie.
 4. Zverejňovať sa môžu len inzeráty, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom SR a nepodliehajú žiadnej špecifickej legislatíve (napr. Lieky na predpis).
 5. Nemôžu sa vkladať inzeráty, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane priemyselného a duševného vlastníctva (napr. Predpisom o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch, úžitkových vzoroch …), pričom sa väčšinou jedná o ilegálne kópie výrobkov renomovaných svetových výrobcov. Za príslušné overenie a súlad s predpismi je zodpovedný sám inzerujúci používateľ.
 6. Taktiež sa nesmie inzerovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware …) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva, výnimkou sú inzeráty v kategórii Služby.
 7. O tom, či je inzerát, hodnotenie alebo obchod v súlade s pravidlami, rozhoduje admin stránky.
 8. V prípade porušenia pravidiel môže admin: upraviť inzerát, blokovať inzerát, vymazať inzerát, pozastaviť používateľovi účet, pridať negatívne hodnotenie, blokovať používateľa.
 9. Na našich stránkach je zakázané bez nášho súhlasu uverejňovať propagovať a šíriť reklamu na iné internetové stránky, osoby alebo spoločnosti.
 10. Na našich stránkach ti s našim vedomím môže byť zobrazovaná schválená reklama a odkazy na iné internetové stránky. Nezodpovedáme za obsah na týchto stránkach po prekliku.
 11. Vyhradzujeme si právo zverejniť inzerát na našich účtoch na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Pinterest. Tvoje osobné údaje zverejňovať nebudeme.

Pravidlá medzi kupujúcim a predávajúcim

 1. Predávajúca a kupujúca sa riadia pravidlami bazára.
 2. Predávajúca si môže uviesť vlastné podmienky predaja. Napr. “Dodacia lehota je 1 týždeň”, “Balíky posielam iba v stredu”, Nemeriam a neposielam na dobierku” a pod. Podmienky predaja však vždy podliehajú pravidlám bazára.
 3. Kupujúca rešpektuje podmienky predaja predávajúcej.
 4. Ak došlo k dohode medzi kupujúcou a predávajúcou, obidve strany sa tým zaväzujú túto dohodu splniť.
 5. Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná čo najskôr o tejto situácii informovať druhú stranu. Napr. “Nebudem odpovedať 2 týždne, som na dovolenke.”, “ Som PN,  zanesiem to na poštu hneď ako budem zdravá, cca o týždeň.”
 6. Riešenie nečakanej situácie spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.

Nepovolené inzeráty

V bazári je povolené predávať len určitý tovar. Toto je zoznam inzerátov, ktoré do bazára nepatria:

 1. Nelegálne kópie – Týka sa falzifikátov oblečenia a iných napodobenín originálu. Ak predávaš použité veci a nemôžeš preukázať, že tovar je originál renomovanej značky, zaraď ho do Iná značka.
 2. Sieťový predaj – (napr. Avon, Oriflame, Tupperware, Dedra, Global, Farmasi,…) v bazári nie je povolený.
 3. Inzerát, kde sa nič nepredáva – v inzeráte je možné predávať len skutočný tovar. Pokiaľ nepredávaš v inzeráte reálnu vec, inzerát zmažeme.
 4. Dopyt – inzeráty je možné vytvárať len v prípade ponuky/predaja. Ak sa v nich bude nachádzať dopyt (napr.: kúpim, mám záujem apod.), tak budú vymazané.

Blokácia bazára

 1. Inzerát sa môže aktualizovať, dopĺňať priebežne, podľa potrieb.
 2. Tvoj inzerát môže byť vymazaný, ak porušuje dobré mravy, platné právne predpisy alebo pravidlá stránky. Tvoj inzerát môže byť odstránený aj bez uvedenia dôvodu.
 3. Ak bol tvoj inzerát zmazaný, nezverejňuj ďalší taký istý.
 4. Pri opakovanom alebo hrubom porušovaní pravidiel bazára bude tvoj účet zablokovaný.

Tieto pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme ti to oznámili. Zmena nadobúda účinnosť jej zverejnením. Dátum a čas poslednej aktualizácie nájdeš vždy v ľavo dole, na konci tejto sekcie.

Ak s hore uvedenými pravidlami nesúhlasíš, prosím nepoužívaj naše stránky a v prípade, ak si už registrovaný, môžeš si kedykoľvek zrušiť registráciu.

Tím svadbujem.sk

10.6.2021, 10:00